Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

De landelijke ontmoetingsdag 2020 wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2020 in De Open Poort in Harmelen

Beste mensen,
Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de Ontmoetingsdag van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland.

Het ochtendthema is de bekende zin van Rosa Luxemburg "Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden."
Nu we dit jaar het feit gedenken dat we 75 jaar in vrijheid leven, leek het ons goed om met elkaar na te denken wat die vrijheid voor ons, voor ons land, voor Europa inhoudt.
Mevrouw D. Mulder-Broers zal dit thema voor ons inleiden.
Dirkje Mulder-Boers doet veel onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en publiceert over de betekenis van deze oorlog voor de (Joodse) Drentse en Duitse grensbewoners. Met haar proefschrift "De grens getrokken" promoveerde zij bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Matthijs Glastra is enthousiast deelnemer aan de Europäische Bibeldialoge en zal in het voorjaar ook een bijeenkomst leiden. Hij zal u hierover vertellen. In de pauze kunt u hierover met hem verder spreken. Hij is vanaf nu onze contactpersoon met de Europäische Bibeldialoge.

Tijdens de ontmoetingsdag moeten we helaas van twee leden van de LWG afscheid nemen.
Dirk Jorissen kan zijn functie als voorzitter niet meer combineren met zijn werk en privéleven en legt het voorzitterschap neer.
Jammer voor ons, maar het zal hem ruimte geven.

Eef Dijk, bijna vanaf het begin betrokken bij de activiteiten van de LWG stopt er nu mee. Ook van haar nemen we afscheid.

In de uitnodiging lezen jullie alles over de indeling van deze dag. Wil iedereen deze uitnodiging doorsturen naar zijn/haar achterban?
Aanmeldingen graag voor 5 maart naar het secretariaat: lwgdlsecretariaat@gmail.com.
We verheugen ons erop jullie weer te ontmoeten.
Met een hartelijke groet, Joke Brederveld,
secretaris Landelijke Werkgroep Nederland Duitsland

Deze ontmoetingsdag vindt, net als in 2019, plaats in De Open Poort in Harmelen.
Het thema voor deze dag zal zijn: ‘Die Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden’.
Deze zin van Rosa Luxemburg (1871-1919) is ook nu nog / weer zeer actueel.