terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

februari 2016


Jaarlijkse ontmoetingsdag te Bunnik
Onze jaarlijkse ontmoetingsdag in Bunnik op zaterdag 5 maart, 10.30-16.00 uur, staat in het teken van het afscheid van Rika Manschot. Na meer dan 40 jaar actieve betrokkenheid bij de kerkelijke contacten in de DDR resp. Oost-Duitsland willen we haar vertrek als secretaris van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland niet ongemerkt voorbij laten gaan.

’s Morgens beginnen we om half elf (zaal open tien uur) in De Witte Huisjes met het thema ‘Gemeentecontacten in verleden, heden en toekomst’.
We verheugen ons op inleider Ds. Ari van Buuren die vijftig jaar geleden als Nederlandse student theologie vriendschap voor het leven sloot met DDR-student theologie Klaus-Dieter Hofmann. In 1977 deed ds. Van Buuren de uitspraak: “Mijn ideaal is een netwerk van gemeentecontacten over Nederland en de DDR te doen groeien.”.
In onze gesprekken staan twee vragen centraal: Wat is er over van onze dromen van toen? en: Hoe kunnen gemeentecontacten doorgaan met een generatie die de DDR niet gekend heeft?
Voor de lunch verzorgt Juliane van der Mossel het Bericht zur Lage.

Om 13.30 uur is er in de Oude Dorpskerk het officiële gedeelte van het afscheid van Rika, dat zal worden afgesloten met een korte Andacht. Daarna is er in De Witte Huisjes nog gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar te ontmoeten en persoonlijk van Rika afscheid te nemen.

U ontving al eerder de uitnodiging voor deze dag. Zoals daarin gezegd, heeft u nu het complete programma. Wilt u
- u aanmelden via het secretariaat (liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 1 maart) en
- deze uitnodiging doorsturen naar allen in uw omgeving die op enigerlei wijze betrokken zijn of geweest zijn bij de gemeentecontacten met, we noemen het nog maar een keer, de voormalige DDR.
Wat ons betreft wordt het 5 maart 2016 een groots ‘Feest van de Ontmoeting’.
Als u ’s morgens verhinderd bent, kunt u natuurlijk ook alleen ’s middags komen. Laat dat dan even bij uw aanmelding weten.

Kirchentag 2017
De voorbereidingen voor de Kirchentag 2017 (24 – 28 mei 2017) zijn in volle gang. Het wordt een heel bijzondere Kirchentag in het jubileumjaar van de Hervorming.
Er is gekozen voor een opzet die nogal afwijkt van wat we gewend zijn. We nemen letterlijk de Duitse tekst over van de inmiddels beschikbare informatie:

Am 28. Mai 2017 feiern Christinen und Christen, Bürgerinnen und Bürger aus Wittenberg gemeinsam mit Menschen aus aller Welt einen Festgottesdienst vor den Toren Wittenbergs. Auf den Elbwiesen mit Blick auf die Schloss- und die Stadtkirche singen, beten, hören und feiern sie gemeinsam nicht nur 500 Jahre Reformation, sondern bitten auch Gott um seinen Segen für Gegenwart und Zukunft.
Der Gottesdienst ist Höhepunkt des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Berlin und Wittenberg 2017 und der Kirchentage auf dem Weg, zu denen Menschen an den Tagen zuvor nach Mitteldeutschland eingeladen sind.
Im Gottesdienst wird all das Platz finden, was zu 500 Jahren Reformation und zur reformatorischen Gegenwart gehört: Dank für Gottes Gnade und für wachsende ökumenische Gemeinschaft aller Christen, mahnendes Gedenken an Irrtümer in der Geschichte der reformatorischen Kirche, Hoffnung auf neue und zukunftsweisende Wege unter Gottes Segen.


Dazu kommen dann die ‘Kirchentage auf dem Weg‘: Sechs Kirchentage in acht Städten (Leipzig – Magdeburg – Erfurt – Jena/Weimar – Dessau/Roßlau und Halle/Eisleben): kulturelle, spirituelle und touristische Stationen auf dem Weg zum gemeinsamen Festgottesdienst am 28. Mai 2017.
An Christi Himmelfahrt (dem 25. Mai) verbindet ein zeitgleich stattfindender ökumenischer Gottesdienst in allen Städten von Kirchentag auf dem Weg diese untereinander und mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Von Donnerstag, 25. Mai, bis Samstag, 27. Mai feiert jede Stadt 500 Jahre Reformation mit ihrem eigenen Programm und ihren eigenen thematischen Schwerpunkten. Am Sonntag sind dann alle zum Festgottesdienst vor den Toren Wittenbergs eingeladen.
U kunt de komende tijd regelmatig nieuwe informatie vinden op de officiële website www.kirchentag.de. Ons advies is in ieder geval: maak uw eventuele plannen en reserveringen vroegtijdig.

Paasgroet
Zoals het sturen van kerstkaarten in december bij ons algemeen gebruikelijk is, was het binnen de kerken in de DDR een mooie traditie om elkaar een paasgroet te sturen. Het zal zeker gewaardeerd worden als we onze broeders en zusters in Oost-Duitsland op deze manier laten blijken dat we ons met hen verbonden weten.

Documentatie – nog te bestellen

LWG 15-01 Parallellijst liederen
Deze lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.

AGENDA 2016

5 maart 2016 – jaarlijkse ontmoetingsdag in Bunnik. De ontmoetingsdag begint om 10.30 uur in De Witte Huisjes, Kerkpad 3 in Bunnik. Een deel van het programma zal gehouden worden in de nabijgelegen Dorpskerk van Bunnik. In deze nieuwsbrief vindt u nadere gegevens. Op de website staat ook de officiële uitnodiging. Opgave bij het secretariaat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart a.s.

25 – 29 mei 2016 de 100ste Katholikentag. Deze ontmoeting die om de twee jaar wordt georganiseerd vindt dit jaar plaats in Leipzig.
Het thema luidt: ‘Seht, da ist der Mensch‘. U kunt nadere informatie vinden op de website www.katholikentag.de.

Met een hartelijke groet en hopelijk tot ziens op zaterdag 5 maart in Bunnik,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris