terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

mei 2016


Jaarlijkse ontmoetingsdag te Bunnik
Onze jaarlijkse ontmoetingsdag in Bunnik op zaterdag 5 maart, 10.30-16.00 uur, staat in het teken van het afscheid van Rika Manschot. Na meer dan 40 jaar actieve betrokkenheid bij de kerkelijke contacten in de DDR resp. Oost-Duitsland willen we haar vertrek als secretaris van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Terugblik op het afscheid van Rika
5 maart 2016 is een gedenkwaardige datum voor de Landelijke Werkgroep.
’s Morgens keken we onder leiding van Ds. Ari van Buuren terug op een rijke geschiedenis van honderden partner-schappen tussen kerkelijke gemeenten in het oosten van Duitsland en in Nederland.
’s Middags namen we afscheid van onze secretaris, Rika Manschot. Meer dan veertig jaar was zij actief verbonden aan het werk van de Duits-Nederlandse gemeentecontacten.
Namens allen die dat werk een warm hart toedragen, konden we Rika als cadeau een herinneringsboek en twee mappen vol bijdragen van velen die betrokken zijn of waren bij de plaatselijke gemeente-contacten geven.
Op deze website kunt u de geluidsweergave vinden van de bijdrage van Ds. Van Buuren en van de gehouden toespraken. Ook vindt u daar veel foto’s die gemaakt zijn tijdens de ontmoetingsdag.

Oecumene aan de basis - de vraag die ons bezig blijft houden
Er zijn twee belangrijke pijlers waarop een gemeentecontact is gebaseerd: oecumene en verbondenheid. Deze beide pijlers waren in de begintijd van de Nederlands-Duitse gemeentecontacten belangrijk. Maar ook nu nog gelden de woorden die Herman Korteweg eind jaren zeventig eind jaren zeventig schreef:
Contacten op het grondvlak tussen gemeenten en gemeenteleden zijn van grote betekenis voor de kerk en voor de oecumenische verbondenheid. Ze zijn een aanvulling en een noodzakelijk vervolg op de oecumenische contacten van kerkleiders en deskundigen.
In onze gemeentecontacten voelen wij ons verbonden in de belangrijke vraag: Wat betekent het christen te zijn, wat betekent het Kerk te zijn in onze tijd waarin dit christen zijn, dit Kerk zijn maatschappelijk gezien steeds minder relevant is geworden?
In ons gezamenlijk gesprek over deze vraag kunnen we veel van elkaar leren. Dat is de zin en het bestaansrecht van gemeente-contacten over grenzen heen. De vraag is daarbij wel of we dat ook echt willen. Want als we willen, dan kunnen we ook wegen vinden om inhoud te geven aan deze vorm van oecumene op het grondvlak van de kerk. We moeten daarbij vooral niet alles allen maar verwachten van kerkenraden en predikant(en). We mogen ook andere kerkelijke werkgroepen betrekken bij het contact. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen bij de wederzijdse ontmoeting en hen te laten vertellen over hun ervaring met onderwerpen die leven in uw gemeenten. We denken daarbij aan : kindernevendienst, catechese, hulp aan asielzoekers, werk als schuldhulpmaatje etc.
Laten we ook in het gemeentecontact lerende gemeente willen zijn.

En dan toch…
Toch kan het zijn dat, om welke reden ook, het gemeentecontact niet langer houdbaar is. Ons dringend advies voor die situatie is: beëindig dan het contact op een waardige, weloverwogen manier. Doe het in gemeenschappelijk overleg en probeer ook in het afscheid dankbaarheid de boventoon te laten voeren. Ook een afscheid is een viering waard.
Mocht u bij het voortzetten van een contact of bij het beëindigen ervan behoefte hebben aan een gesprek met een lid van de Landelijke Werkgroep, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Varia

o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. Voor ons werk is het belangrijk dat we u per e-mail kunnen bereiken. Als u tot nu toe de rondzendbrief en Vermischtes per post ontvangt en u beschikt over een e-mail-adres, laat ons dat dan weten. Digitaal verzenden is voor ons goedkoper en voor u gemakkelijker, omdat u berichten eenvoudig door kunt sturen.

o Verslagen
De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt. Wilt u bij het toezenden van verslagen vermelden of u toestemming geeft het verslag of delen eruit op de website te plaatsen?

o Website
De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (lwgdlsecretariaat@gmail.com).


Documentatie – nog te bestellen

LWG 15-01 Parallellijst liederen
Deze lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van LWG-nummer 15-01) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.


AGENDA 2016

Sachsen-treffen
De ontmoetingsdag van gemeenten in Sachsen die een partnerschap hebben met Nederland zal op zaterdag 5 november worden gehouden, hoogstwaarschijnlijk in Dresden.
Centraal staat dan een thema uit de Lutherdekade ‘Reformation und die Eine Welt’. Het gaat daarbij om de wereldwijde partnerschappen van de Duitse en de Nederlandse kerken. Nadere informatie volgt.

Ontmoetingsdag 2017 in Bunnik
De geplande datum voor de volgende ontmoetingsdag is zaterdag 4 maart 2017. Als thema hebben we gekozen ‘Leren van elkaars ervaring’.
We hopen dat we een aantal plaatselijke werkgroepen bereid vinden ons over hun ervaring te vertellen.Gebed bij Pinksteren 2016

Gij, die ons kent als geen ander,
die weet hebt van onze diepste gedachten: God-van-mensen, maak met ons een nieuw begin.
Gij, die het leven wilt,
die alles wat is tot bestaan hebt geroepen, Schepper-God, maak met ons een nieuw begin.
Gij, die mensen doet opstaan,
die bevrijden wilt van dood en duisternis, God-van-leven, maak met ons een nieuw begin.

                        bron: ‘Zeggen en zwijgen’
                        oecumenisch gebedenboek


Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris