terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

oktober 2016


In memoriam

Deze zomer ontvingen wij twee maal een overlijdensbericht van een oud-lid van de Landelijke Werkgroep.


Op 18 augustus 2016 is overleden

Karel van Oosten
(1925 - 2016)

Karel was vanaf de oprichting van de LWG (april 1985) tot februari 1990 lid van onze werkgroep.


Op 28 augustus 2016 is overleden

Fred Stellingwerf
(1934 – 2016)

Fred was bij de oprichting van de LWG aanwezig als voorzitter van de Europa-Commissie. Hij was tientallen jaren actief betrokken bij de kerkelijke contacten met Roemenië en Hongarije.

Beide ‘mannen van het eerste uur’ hebben veel bijgedragen aan de kerkelijke contacten met de DDR. Wij zijn dankbaar voor wat ze voor ons werk hebben betekend.

Wij wensen mevr. Stellingwerf en de kinderen en kleinkinderen van Karel en Fred sterkte bij het verlies van hun man, vader en grootvader.


Kirchentag 2017 - 'Du siehst mich'
De 36e Kirchentag wordt van 24 tot 28 mei 2017 gevierd in Berlijn en Wittenberg. Het Bijbelse motto is ontleend aan Genesis 16: »Du siehst mich«.

Het wordt een heel bijzondere Kirchentag, mede omdat hij plaatsvindt in het jubileumjaar van de Reformatie.
De Kirchentag is in Duitsland een groots feestelijk kerkelijk evenement dat elke twee jaar gehouden wordt in een grote Duitse stad. Er komen meer dan 100.000 bezoekers, waarvan dertig procent jongeren. Er wordt gezongen en gemusiceerd en er valt veel te beleven op de Markt der Mogelijkheden. Daarnaast zijn er grote bijeenkomsten waaraan bekende theologen en politici meewerken. Maar er worden ook grotere en kleinere vieringen georganiseerd. Kortom er is voor elk wat wils.
Dat er gekozen is voor Berlijn en Wittenberg is op zich niet zo verwonderlijk. Berlijn is vooral bekend als de stad van de vrijheid. En ‘vrijheid’ is één van de kernwoorden van de Reformatie. Wittenberg is de Lutherstad bij uitstek. Hier zou Luther op 31 oktober 1517 zijn bekende 95 stellingen gespijkerd hebben op de deur van de Slotkapel.
Voorafgaand aan de Kirchentag is er in 2017 nog iets bijzonders. Onder de noemer ‘Kirchentage auf dem Weg’ woreden er nog zes Kirchentage georganiseerd in acht steden met een bijzondere rol in de Reformatie (Leipzig – Magdeburg – Erfurt – Jena/Weimar – Dessau-Rpßlau en Halle Eisleben). Vanuit deze steden gaan de bezoekers ook naar de afsluitende viering in Wittenberg.
Op woensdag 24 mei is er een aparte ontmoetingsbijeenkomst voor buitenlandse deelnemers. Dit staat in het programmaboekje dat u na aanmelding ontvangt. Tijdens de Kirchentag zijn de buitenlanders welkom in het 'International Centrum' om even op adem te komen, gratis wat te drinken en mensen uit heel de wereld te ontmoeten.

Een kaart voor vijf dagen kost € 98, inclusief vervoerskaart. Voor jeugdgroepen en gezinnen zijn er kortingsmogelijkheden. Onderdak is via de Kirchentag heel goedkoop te regelen in scholen of bij particulieren. Het wordt vast druk, dus is het belangrijk dat deelnemers zich tijdig aanmelden. Dat is overigens nu al mogelijk.
Informatie via: www.kirchentag.de. E-Mail: info@kirchentag.de - Servicenummer: 030 400339-0.
Voor Nederlandse deelnemers informatie via: ds. Corry Nicolay, contactpersoon namens de PKN: corrynicolay@hetnet.nl of 0513 632 973. Zij kan u de aanmeldingsfolder digitaal sturen.

Europäische Bibeldialoge
Nog steeds vinden de bijeenkomsten van de Europäische Bibeldialoge, meestal in Berlijn, plaats. Misschien is de naam van hun voorganger, Berliner Bibelwochen, bij ons nog wat meer bekend.
Het programma tot en met november 2016 kunt u vinden op deze website.
Zodra het nieuwe programma er is, wellicht begin 2017, zullen we dat ook weer op de website plaatsen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eef Dijk (tel. 0515 532 214).
U kunt via haar ook de brochure met het programma aanvragen.

Belronde
Vanaf maart 2016 hebben leden van de LWG de bestaande gemeentecontacten gebeld. Doel van deze ‘belronde’ was na te gaan hoe de gemeentecontacten anno 2016 functioneren en wat zij aan ondersteuning verwachten van de Landelijke Werkgroep.
Uit de eerste resultaten blijkt dat er regelmatig gemeentecontacten beëindigd worden. Een veel gehoord trefwoord in dit verband is ‘vergrijzing’. Het lukt maar moeilijk om een nieuwe generatie bij het gemeentecontact te betrekken.
Meestal betekent dit wel dat er veel persoonlijke vriendschapsbanden overblijven.
De nieuwe verhoudingen leiden ertoe, dat de werkzaamheden van de LWG voor plaatselijke groepen minder toegevoegde waarde lijken te hebben. We zullen ons als landelijke werkgroep de komende maanden dan ook beraden of en hoe we ons werk ter ondersteuning van de plaatselijke werkgroepen kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Documentatie – nog te bestellen
LWG 15-01 Parallellijst liederen
Deze lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.

AGENDA 2016
Ontmoetingsdag 2017 in Bunnik
De geplande datum voor de ontmoetingsdag 2017 is zaterdag 4 maart. Als thema hebben we gekozen ‘Leren van elkaars ervaring’. We hopen dat we een aantal plaatselijke werkgroepen bereid vinden ons over hun ervaring te vertellen.

Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris