terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

mei 2018


Nieuwe wegen

ONTMOETINGSDAG BUNNIK
3 MAART 2018
Hoe houden we de contacten levendig?
Gaan voor nieuwe kansen!

Dit was het motto van de ontmoetingsdag in maart. 42 personen waren uit het hele land gekomen. Dirk Jorissen, voor het eerst als voorzitter aanwezig, gaf zijn visie op de toekomst van de LWG. Jaarlijks zijn er partnergemeentes die afscheid van elkaar nemen, omdat er geen opvolgers zijn, die de fakkel verder kunnen dragen. Er komen niet of nauwelijks nieuwe contacten bij.
Reden voor de LWG om op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Er is contact gelegd met de IFES, (International Fellowship of Evangelical Students, actief in ruim 170 landen). Dit contact is in een verkenningsfase, en we weten nog niet of, en hoe dit zich verder kan ontwikkelen.

Wat wel zeker is, is dat de partnergemeentes een belangrijke plek behouden binnen de LWG en de jaarlijkse ontmoetingsdagen zeker zullen blijven plaatsvinden.

Mieke Frankfoorder-Boevé, voorzitter van de werkgroep Breda-Wismar-Arad (Roemenië) vertelt over hun – indrukwekkende – ervaringen, Petra Elgert-Vaatstra schreef vanuit Potsdam over de contacten met Schoonhoven, en Tilman Jeremias uit Rostock, werkzaam bij de Nordkirche, deelde met ons zijn ervaringen.
’s Middags praatten we met elkaar over hoe verder, en vertelden we elkaar onze ervaringen in de ontmoetingen, die altijd een “Feest der ontmoeting” zijn. We deelden en voelden onze verbondenheid.
Zeker is dan ook dat partnergemeentes een belangrijke plek behouden binnen de LWG en de jaarlijkse ontmoetingsdagen zeker zullen blijven plaatsvinden.
Alleen zal het voorlopig niet in Bunnik zijn. “De witte huisjes” wordt verbouwd en is in ieder geval volgend jaar nog niet geopend.
Wat wel vast staat, is de datum: 2 maart 2019. Die kunt u alvast in uw agenda noteren.

UIT DE REGIO
Na jaren vond er op 23 maart in Joure weer een regioavond voor Friesland plaats. Vertegenwoordigers uit Berlikum, Joure en Sexbierum waren hierbij aanwezig. Van Dokkum en Oosterzee was via de email een verslag binnengekomen. Er zijn deze avond uitgebreid ervaringen uitgewisseld, waarmee deze geheel aan zijn doel beantwoordde. Er is dan ook besloten ook volgend jaar weer een avond in Joure te organiseren.
Eef Dijk, regiovertegenwoordiger voor Noord-Nederland

EUROPÄISCHE BIBELDIALOGE
Jan Willem heeft de taak als vertegenwoordiger van de Europäische Bibeldialoge van Eef overgenomen. Voor nadere gegevens kunt u met hem contact opnemen : j.w.fortuin@planet.nl. De brochure met het programma van juli t/m november vindt u onder het kopje 'Eur. Bibeldialoge'.

VAN DE LEESTAFEL
Führer, Christian. Geloof laat een Muur vallen. 'Geloof laat een Muur vallen' vallen is een uniek document waarin een van de grootste politieke omwentelingen van de vorige eeuw een persoonlijk gezicht krijgt.
Onder het totalitaire, atheïstische DDR-regime groeide de Oost-Duitse lutherse predikant Christian Führer (1943-2014) uit tot een van de bekendste leiders van de tegenbeweging. Zijn Nikolaikerk in Leipzig werd het scharnierpunt naar de geweldloze 'Wende'. Zijn memoires geven inzicht in deze cruciale periode en schetsen een fascinerend beeld van het leven van een domineesgezin in de voormalige DDR, tijdens de Wende en het latere verenigde Duitsland.
Skandalon, 245 pag., € 24,95

Willner, Nina. ‘Veertig herfsten. Vijf vrouwen uit één familie, aan beide kanten van het IJzeren Gordijn’ is een familiegeschiedenis die vier dramatische decennia omspant, de lezer meeneemt door Duitsland van Berlijn tot Heidelberg en daarmee het leven van vijf generaties vrouwen optekent. In 1948 vlucht de twintigjarige Hanna vanuit de DDR naar West-Berlijn om aan het communistische regime te ontsnappen. Het boek geeft een indringend beeld van het dagelijks leven in de DDR en de grote consequenties die kleine daden kunnen hebben.
Atlas Contact, 321 pag., €27,99.

“Denken over Duitsland”.
Ophef nr. 1 2016
Vorig jaar gaf het tijdschrift ‘Ophef’ met een themanummer over Bé Ruys uit. Het nummer was al snel uitverkocht en ook de 2e druk is niet meer leverbaar. Wel is er nog de uitgave uit 2016 met als thema “Denken over Duitsland”. Voor de inhoud citeer ik hoofdredacteur Wilken Veen: Twee Lutherse predikanten van Duitse komaf komen aan het woord. Annet Sprott (Leusden) stelt, aan de hand van de familiegeschiedenis de huidige vluchtelingenproblematiek aan de orde en Annette Melzer (Didam) reflecteert op haar dubbele identiteit die positief werkt maar ook verscheurdheid teweeg brengt. Nog meerdere andere auteurs kregen hun plek in dit nummer van ‘Ophef’.
U kunt het bestellen bij Narratio, verkoop@narratio.nl, tel. 0183 62 81 88.

STUKGOED

o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. Mocht u over een e-mail-adres beschikken dat bij ons nog niet bekend is, dan verzoeken wij u dat adres aan ons door te geven.

o Verslagen
De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

o Website
De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken: www.kerkcontacteneuropa.nl. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (lwgdlsecretariaat@gmail.com) .

Documentatie – nog te bestellen
LWG 15-01 Parallellijst liederen
Een groot aantal liederen uit het nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is in het Duits vertaald opgenomen in het «Evangelische Kirchengesangbuch». Er zijn vaak wel verschillen in melodie of liederen zijn qua tekst niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan gemeenschappelijke liederen.

Juliane van der Mossel heeft een overzicht gemaakt van deze parallelliederen. De lijst is per e-mail te bestellen (lwgdlsecretariaat@gmail.com) .
Ook kunt u de lijst downloaden van onze website.

Dirk Jorissen, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris