Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

mei 2016

De Voorjaarssynode van Mecklenburg-Vorpommern ging in op een duidelijk teruglopende aantal gemeenteleden (nu nog 85.000 in 150 gemeenten). Toch heeft Mecklenburg-Vorpommern na Sachsen de meeste vrijwilligers. Maar 'als het dorp niet in de kerk blijft, blijft de kerk niet in het dorp!' Volgens bisschop van Maltzahn moet het motto zijn Minder is anders . Er werd vastgesteld, dat het nodig is om over nieuwe vormen van gemeente leven na te denken. Mecklenburg-Vorpommern zal in toenemende mate 'Proefregio' worden en nieuwe gemeenten moeten gevormd worden. Maar dat betekent niet automatisch dat er nog meer op personeel moet worden bespaard. Sommige gemeenten kunnen goed bestaan met opgeleide vrijwilligers en voor anderen is een eigen dominee een pré. (Mecklenburgische Kirchenzeitung 08-04-16)

De Landessynode van Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz heeft tijdens haar bijeenkomst in april belangrijke besluiten genomen: financiële ondersteuning voor de wederopbouw van de Garnisonkirche en andere grote kerkelijke bouwplannen. Start van een actief discussieproces met alle maatschappelijke groepen over vorm en invulling van de nodige structuurverandering in de Lausitz en het wetsbesluit over het Homohuwelijk. (EKBO 11-04-16)

Op de Oecumenische conferentie van de centrale werkgroep Kerk en Extreemrechts werd over de positie van de kerk binnen de maatschappelijke discussie tussen het engagement voor en het protest tegen migranten gesproken. "Populisten zijn vooral op het internet heel sterk omdat ze heel goed kunnen samenvatten en toespitsen. Democraten bediscussiëren de onderwerpen in de hele complexiteit en differentiëren - en dat moet ook zo blijven", aldus Volker Beck. "...religie en kerk kunnen niet voor vreemdenhaat beschermen. Religies hebben altijd een binnen en een buiten, gelovige en ongelovige" zei Annette Jantzen. Thomas Dreessen wees erop, dat het belangrijker is naar Bijbelcitaten te leven dan erover te praten. Onwetendheid en vooroordelen zijn een vruchtbare bodem voor angst en vijandigheid. Daarin moeten we niet berusten want de Bijbel geeft duidelijk opdracht in Spreuken 31, vers 8 en 9: 'Doe de mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen; open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht'. (evangelisch.de) „erlassjahr.de - ontwikkeling heeft bevrijden van schulden nodig“ is de titel van een campagne tegen de toenemende schulden van de Ontwikkelingslanden en Newly Industrialized Countries. Tot nu toe zijn er meer dan 600 organisaties, waaronder ook Landeskirchen, bisdommen en kerkgemeenten aangesloten. Er bestaat een netwerk van 50 soortgelijke campagnes over de hele wereld. Gezamenlijk vragen ze erom de veel te hoge schuldenlast ten gunste van investeringen in gezondheid, onderwijs en infrastructuur in deze landen te laten vervallen. De EKD- Raadsvoorzitter Bedford-Strohm roept samen met Kardinaal Marx gemeenten en kerkelijke organisaties op, zich aan te sluiten en de doelen te steunen. (EKD 13-04-2016)

www.evangelisch-ehrenamt.de is de naam van een nieuwe website van de EKD. Het kerkelijk leven kent meer dan één miljoen vrijwilligers. Ze zijn op alle gebieden te vinden. De nieuwe site zal hun, door veelvoudige informatie, ondersteuning en de mogelijkheid voor een snelle instap in de belangrijkste onderwerpen bieden. Gebruikers kunnen beoordelen, discussiëren, hun oordeel geven en via Facebook, Twitter of e-mail citaten of artikelen verzenden. (EKD Newsletter 02-03-16)

Ouder worden in waardigheid - dat was het thema van de 'Week voor het leven' 2016. Deze oecumenische actie van de evangelische en katholieke kerk tot bescherming en waardigheid van de mens vanaf het begin tot aan het einde van het leven wordt al meer dan 20 jaar gehouden. Dit jaar stonden de mensen uit de zogenoemde 'vierde levensperiode' (80+) in de actie centraal. (EKD Newsletter 21-03-16)

Het wederzijds uitwisselen van dominees is nu voor het eerst ook in de Landeskirche Sachsen een feit. De Leipziger dominee Helge Voigt werd in februari in de evangelisch-Lutherische gemeente „Christ Church Lutheran“ van de Minneapolis Area Synod in Minneapolis verwelkomd en tegelijk kwam pastoor Morris Wee naar de Sophienkirchgemeinde in het noordwesten van Leipzig. De kerken zijn via de Luthersche Wereldbond al meer dan 25 jaar met elkaar verbonden. (ELK Sachsen 18-02-2016)

Vlucht en migratie, het gevoel van saamhorigheid in Duitsland en Europa zullen net als pluraliteit en reformatie de belangrijkste onderwerpen zijn van de 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlijn en Wittenberg. Het presidium nam in april een besluit over 50 projecten. Deze worden in loop van de zomer in programmagroepen verder uitgewerkt. Alle informatie is te vinden op www.kirchentag.de (EKD Newsletter 06-04-16)

800 jaar Kreuzchor - dat werd op 16 april jl. in de Kreuzkirche te Dresden gevierd. Bijna duizend zangers en zangeressen , afkomstig uit 34 kerkkoren uit beide Dresdner kerkdistricten feliciteerden met een gezamenlijk optreden onder de leiding van Kreuzkantor Roderich Kreile. Superintendent Christian Behr legde in zijn toespraak de klemtoon op de wisselwerking tussen kerkkoren, Kurrenden (kerkelijke kinderkoren) en Kruzianern. Volgens hem is het gezamenlijke draagvlak voor de toekomst de muzikale verkondiging van het protestantse geloof. (ELK Sachsen 16-04-2016)

De Mecklenburgische Kirchenzeitung verschijnt nu al 70 jaar! Na al die jaren in de DDR een 'blad van oppositie' geweest te zijn, werd de krant na de hereniging een zelfstandig verschijnend blad. Door de voortschrijdende secularisatie van de maatschappij en het verhuizen van een groot deel van de jongeren dreigde tussentijds het einde van het bestaan . De redactie bleef de principiële opdrachten trouw: aanmoedigen tot leven als christenen, de institutie kerk in kritische solidariteit begeleiden , een discussie platform voor geëngageerde gemeenteleden zijn en een netwerk voor de kerkgemeenten van de Nordkirche. Ondertussen heeft de Mecklenburgische Kirchenzeitung weer een vaste plek veroverd. (Nordkirche 20-04-2016)

>>Zingen kan iedereen, maar je moet het wel doen !<< Ulrike Rynkowski-Neuhof staat geen uitvlucht toe. De meeste mensen hebben volgens haar op school gehoord, dat ze niet kunnen zingen. Toch staat de Bijbel vol gezang, klaagliederen, dankliederen, liederen van vreugde, gejubel en liefdesliederen. Zingen is balsem voor de ziel. Mensen, die in een koor zingen zijn evenwichtig en meer tevreden met hun leven. Het zingen maakt wijzer, werkt dementie tegen en kan zelfs het leven verlengen. Door de teruglopende maatschappelijke >>zingcompetentie<< hebben kerkkoren en het gezamenlijke gezang in de gemeentes een steeds grotere betekenis . (Glaube und Heimat 24-04-2016)

De 'Luther Mis' van componist Michael Schütz had de premiere op 23 april jl. in de Inselkirche Hermannswerder (Potsdam). Het is een ' Crossover-Mis' waarin klassieke en populaire muziekelementen met elkaar worden verbonden. De basis van de Latijnse tekst wordt aangevuld met zeven liederen van Luther in het Duits (o.a.'Ein feste Burg ist unser Gott'). Daardoor wordt de concertante voordracht van een Latijnse mis naar een eredienst geleid. (EKBO 15-04-16)

Zwickau werd half april benoemd tot 'Reformationsstadt Europas'. Reden daarvoor is dat Martin Luther al in 1522 vier keer naar Zwickau kwam om te preken. Het initiatief "Reformationsstadt Europas" zal de partnerschap tussen kerken en communale gemeenten versterken en legt een verband met de 'Europäische Stationenweg' . Deze zal in voorbereiding op het reformatiejubileum vanaf november a.s. 68 plaatsen in 19 Europese landen met elkaar verbinden. Meer informatie over de reis langs de steden en data van verblijf kunt u vinden op www.r2017.org/europaeischer-stationenweg (epd 22-04-2016)

Juliane van der Mossel (01-05-2016)


printen   |   terug