Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

december 2016

Op Hervormingsdag jl. is de nieuwe herziene Lutherbijbel officieel uitgekomen. Eerste exemplaren werden al op de Frankfurter Buchmesse gepresenteerd. Zeventig theologen hadden vijf jaar de tijd om de tekst te bewerken. In vergelijking met de versie van 1984 werden meerdere duizenden tekstpassages aangepast. De eerste druk werd uitgebracht met 260.000 exemplaren en daarvan zijn er meer dan 10.000 "altaar Bijbels" voor alle evangelische kerken in Duitsland. (EKD okt. 2016)
De Nordkirche geeft aan al haar aangesloten ongeveer 1.000 gemeenten de nieuwe herziene Lutherbijbel cadeau. Tussen Hervormingsdag en het Kerstfeest zullen daarvoor extra feestelijke diensten worden gehouden. De Nordkirche benadrukt met deze actie "dat de Bijbel het fundament is voor onze identiteit als Lutherse kerk...Martin Luther heeft de Bijbel vertaald omdat deze de fundamentele bron van ons geloof is. Ze was en is cultuurvormend voor onze hele maatschappij" zei Landsbisschop Gerhard Ulrich. (Nordkirche okt. 2016)

"Kerk met Hoop" is de titel van een toekomstpapier waarin structuurhervormingen en bezuinigingen van de leiding van de ELK Sachsen vastgelegd zijn. De gedelegeerden van de Synode wezen een gevraagde toestemming voor de plannen met 55% van de stemmen af. Op de volgende bijeenkomst zullen nieuwe ideeën worden gepresenteerd hoe kleine gemeenten binnen grotere structuren hun eigen cultuur beter zouden kunnen bewaren. Maar omdat de Synode niet over de toekomststrategie van de kerkleiding mag stemmen blijft deze toch de basis voor de verdere personeelsplanning van het Landeskichenamt. (Der Sonntag 24-11-2016)

Ter gelegenheid van 50 jaar bevestiging van vrouwen in het ambt hielden de leden van de Landessynode van de ELK Sachsen tijdens hun zitting in Dresden een feestelijke dienst. Er werd benadrukt dat de bevestiging van vrouwen voor de hele kerk een zegen en rijkdom is, die de werkgemeenschap van mannen en vrouwen duidelijk sterker heeft gemaakt en het beroepsbeeld van een dominee verder ontwikkeld en uitgebreid heeft. De Synode tekende een verklaring waarin iedereen wordt bedankt, die zich heeft ingezet voor de bevestiging van vrouwen tegen alle weerstand in. Tegenover de gemeenten die de dienst van vrouwen moesten missen en tegenover vrouwen die werden toegelaten wordt schuld bekend . Afsluitend wordt er benadrukt dat de gemeenschappelijke dienst van vrouwen en mannen ook in de toekomst onmisbaar zal zijn. (ELK Sachsen 13-11-2016)

De Synode van de Nordkirche heeft het besluit genomen om voor al het werk in de kerkelijke gemeenten van Vorpommern vier dominees meer in dienst te nemen. Dit is een »toekomstgerichte aanpassing« en de reactie op de demografische veranderingen. »Wij als kerk blijven aanwezig«. Verder werd er over gediscussieerd of en hoe gekwalificeerde medewerkers die niet bevestigd zijn, pastorale werkzaamheden over kunnen en mogen nemen. Ook werden de doeleinden van het toekomstige gemeentewerk gepreciseerd: de eredienst, diaconie, dialoog met mensen buiten de gemeenten en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Net zo belangrijk was het onderwerp digitalisering. »De kerk heeft te weinig waardebeeldend inbreng ??? op het maatschappelijke digitaliseringproces. De discussie over de veiligheid van gegevens en de neutraliteit van het internet wordt grotendeels zonder deelname van de kerk gevoerd. Noodzakelijk is daarom een betrokkenheid op alle niveaus« concludeerde Doreen Gliemann, de internetambtenaar van de Nordkirche. (www.kirche-mv.de 17-10-2016)

Kerkenraadsverkiezingen worden deze herfst zowel in de Nordkirche (van het oogstfeest t/m de eerste advent) als ook in Berlin-Brandenburg/schlesische Oberlausitz (eerste t/m derde advent) gehouden. Stemgerechtigd zijn alle gemeenteleden die tenminste 14 jaar oud zijn en tot het Heilig Avondmaal zijn toegelaten. »De verkiezingen zijn een teken van deelname van gemeenteleden aan de leiding van de kerk en horen bij het democratische zelfbestuur. De verkiezingen zijn gelijk, geheim en rechtstreeks.« (Nordkirche/EKBO nov. 2016)

Antje Jackelén (61), de in Duitsland geboren aartsbisschop van Uppsala, werd in Greifswald tot eredoctor benoemd. »Zij werd gekozen vanwege haar verdienste om??? een oecumenisch verantwoorde en met de tijd meegaande, rolgevende belichaming van het ethos van een dominee, bisschop en aartsbisschop... Zij antwoordde vanuit hoge en hoogste kerkelijke positie op actuele uitdagingen van de (Noord)Europese civiele en wetenschapsmaatschappijen met doelgerichte, kritische en met grondige kennis geformuleerde discussiepunten.« "Met deze benoeming wordt de hoop verbonden, dat in een politiek, historisch, kerkelijk en religieus veranderde situatie de wetenschappelijke uitwisseling ...opnieuw versterkt en vermenigvuldigd zal worden." (Nordkirche 08-11-2016)

Landsbisschop Carsten Rentzing (Sachsen) werd voor de komende vijf jaar gekozen tot president van de Martin-Luther-Bund. Bij deze bond zijn twintig verenigingen in binnen- en buitenland aangesloten. Als organisatie is de Martin-Luther-Bund aangesloten bij de Verenigde Evangelisch-Lutherse Kerk in Duitsland (VELKD). De verenigingen hebben als doelstelling Lutherse kerken en gemeenten in de diaspora te steunen en noodzakelijke hulp te bieden. Kleinere en grotere projecten - van dakreparatie tot medische hulp - worden uitgevoerd, maar de klemtoon ligt op ontmoeting, theologische uitwisseling en studiewerk. (Der Sonntag 24-11-2016)

De Greifswalder professor voor theologie Julia Männchen kreeg begin november tijdens een feestelijke dienst in de Dom te Greifswald de hoogste onderscheiding van de Nordkirche, de Bugenhagen-Medaille, uitgereikt. Sinds 1968 was zij hoogleraar voor Hebreeuws en het Oude Testament aan de plaatselijke universiteit. Samen met de Evangelische Studentengemeinde maakte ze zich sterk voor het plaatsen van de eerste struikelstenen in Greifswald. (Nordkirche 01-11-2016)

Een nieuw liedboek in wendisch-sorbische taal (minderheidstaal uit de omgeving van de Spreewald in het zuiden van Brandenburg en Noord-Saksen) werd in augustus na vijf jaar bewerkingstijd in Jänschwalde geïntroduceerd. Het liedboek bevat 75 nieuwe liederen, die door scholieren van het Niedersorbischen Gymnasium Cottbus en hun godsdienstlerares zijn uitgekozen. (EKBO augustus 2016)

Met "godspot"  hebben de bij de EKBO aangesloten kerken gratis en draadloos toegang tot het internet. Bisschop Markus Dröge verklaarde de financiële ondersteuning van dit project : "Er loopt een soort rode draad van de Reformatie naar "godspot"  want ook Luther maakte gebruik van moderne media met name de toen net uitgevonden boekdrukkunst."(Die Kirche augustus 2016 )

Waase, de kleinste kerkelijke gemeente op het ongeveer 20 km2 grote eiland Ummanz (sinds ruim honderd jaar door een brug verbonden met Rügen) heeft 28 leden en een kerk! Toch was deze gemeente in staat om bij de net gehouden kerkenraadsverkiezingen de benodigde 6 mensen te vinden, die zich kandidaat stelden. De gemeente wil ook in de toekomst zelfstandig blijven en absoluut geen fusie aangaan met andere gemeenten. In de kerk staat een houtgesneden vleugelaltaar van 1525 afkomstig uit Antwerpen. Dit altaar brengt elk jaar gemiddeld 6.000 bezoekers op het eiland en de trotse gemeente wil het niet met anderen delen. Als de kerkenraadsleden goed functioneren, mag de gemeente vooreerst zelfstandig blijven. (Kirchenzeitung MV 18-11-2016)

Een digitale adventskalender zal ook dit jaar jonge mensen in de tijd voor kerst begeleiden. De kalender wordt samengesteld door de Evangelische Landeskirche in Mitteldeutschland (EKM) en kan als sms besteld worden. Dagelijks een kort Bijbelcitaat of een passende spreuk op het mobiel, dat aanleiding tot nadenken zal zijn. De kalender is gratis en kan ook als e-mail of via facebook of WhatsApp worden besteld. Gefinancierd wordt deze actie onder meer door een oecumenisch project voor de jeugd binnen de EKM. (Der Sonntag 24-11-2016)

Juliane van der Mossel (01-12-2016)


printen   |   terug