Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

VERMISCHTES

december 2017

Bisschop Markus Dröge (EKBO) eiste op de jaarlijkse receptie van de EKD meer moed om over controversiële onderwerpen te discuteren. Opdracht en houding van de christelijke kerken moeten steeds duidelijk zijn. » Als het om menselijke waardigheid gaat hebben de Katholieke en de Evangelische kerk met één stem gesproken en heel erg duidelijk gemaakt dat haat, mensonterende stellingen en racisme in welke vorm dan ook, niet te verenigen zijn met een christelijke grondhouding. … Rechts-populistische functionarissen brengen stap voor stap provocerende stellingen in de discussie en nadat deze verbreid zijn worden ze jonglerend weer ingetrokken. « Zo verschuift het zicht op dat wat als fatsoenlijk geldt en zo bestaat het gevaar dat geweld en populistische ideeën geschikt worden geacht voor een beschaafde omgeving. Geen dominee die volgens de “Barmer Theologische Erklärung” is geordineerd zou voor een populistische ideologie moeten opkomen. Maar dominees zouden wel in gesprek moeten gaan met gemeenteleden die deze ideologie aanhangen. Binnen een gemeente moet er een verschil gemaakt worden tussen de persoon, die altijd serieus genomen moet worden, en stellingen die duidelijk te weerleggen zijn. Dit kan soms een »kunststuk van naastenliefde« zijn. In de oostelijke deelstaten komen steeds meer lang onderdrukte kwetsingen met nadruk naar boven. Daarvoor zou begrip opgebracht moeten worden, maar zeker is wel dat nationalisme, mensenverachting en schuldtoewijzing aan de zwaksten geen oplossing is. “Het succesmodel liberale democratie” is bedreigd en er heerst een kritische fase waarin onbevreesd en rustig deze lijn gevolgd moet worden om succesvol te zijn. (ekbo 04-12-2017)

Wolfgang Huber, de voormalige voorzitter van de EKD waarschuwde er voor “het perfecte kind” te willen creëren. Hij wees erop dat het een illusie zou zijn dat genetisch veranderde kinderen een gelukkiger en beter leven zouden hebben. Het belangrijkste voor een kind zijn de liefde van zijn ouders en de levensomstandigheden. »Uit elk embryo kan een mens ontstaan tegen wie iedereen jij kan zeggen« en daarom is het belangrijk nooit de negatieve gevolgen van alle technische vernieuwingen in de medische wereld over het hoofd te zien. De bestaande wettelijke regelingen om erfelijke ziektes te bestrijden zijn absoluut toereikend en zonder het te reguleren zou het gevaar bestaan, dat ook andere eigenschappen toegevoegd of verwijderd worden. Deze »selectie« zou een vorm van »humaan darwinisme« zijn waarbij de waardigheid en het levensrecht van mensen met genetische ziektes in het gedrang zouden kunnen komen. (Der Sonntag 05-12-2017)

Op de herfstsynode van de Nordkirche werd geconcludeerd dat onder de medewerkers (74%) en de dominees net als bij de vrijwilligers (70%) en de kerkenraadsleden (53%) steeds meer vrouwen te vinden zijn. Maar daar staat tegenover dat er maar één vrouwelijke afdelingsleider in het Landeskirchenamt te vinden is, er 10 Pröpstinnen naast 24 Pröpsten in kerkdistricten hun ambt uitoefenen, en maar een derde van de leden van de synode vrouw is. Aan deze verhoudingen zal gewerkt worden want ”er zijn heel veel fantastische vrouwen die nog aarzelen om in de eerste rij te staan”. Financieel staat de Nordkirche er goed voor maar de aankomende digitalisering vraagt grote investeringen. Door talloze technische vernieuwingen is de Nordkiche duidelijk milieuvriendelijker gaan werken. Scholing en informatie zullen de volgende tijd voor nog meer succes zorgen. Het positiepapier “Gerechter Friede” werd aangenomen. Hierin staat dat alle pogingen om recht, gerechtigheid en vrede met militair geweld door te zetten zich contraproductief tegen christelijk ethische ideeën opstellen. Daarom wil de Nordkirche samen met verschillende actoren modellen tot conflict -oplossing ontwikkelen die voortbouwen op het concept van de logica van de vrede. (Kirchenztg. MV 20-11-2017)

De 100e verjaardag van Dr. Werner Krusche (1917-2009) was de aanleiding voor een herinneringsbijeenkomst in de Dom te Magdeburg. De voormalige bisschop Christoph Demke herinnerde aan zijn leven en Katja Albrecht heeft tijdens haar toespraak vooral de politieke dimensie van zijn werk belicht. Werner Krusche was van 1968 tot 1983 bisschop van de Evangelische Kirche in de Kirchenprovinz Sachsen en van 1981 t/m 1983 voorzitter van de Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR. De avond werd afgesloten met berichten van wegbegeleiders en medewerkers over persoonlijke ervaringen met Krusche. De doctorstitel honoris causa werd hem in 1977 verleend door de Universiteit Basel en in 1988 door de Martin-Luther-Universiteit Halle/Saale en in het jaar 2000 kreeg hij het “Große Bundesverdienstkreuz mit Stern” toegekend. (ekmd december 2017)

Kleine kerkelijke buurtgemeenten in Mecklenburg kunnen, als ze vrijwillig gaan fuseren, financiële ondersteuning uit een nieuw opgerichte fonds krijgen. Bijna de helft van alle kerkgemeenten in Mecklenburg tellen minder dan 500 leden en dat is niet genoeg om zelfstandig een dominee en/of een medewerker te onderhouden. Om de veelzijdigheid van het gemeentewerk te garanderen zijn volgens Propst Wulf Schünemann (Rostock) zeker twee medewerkers noodzakelijk. Daarom heeft de Kirchenkreissynode in de herfst in Güstrow besloten een fonds uit de reserves op te richten. Gedacht is, dat gemeenten tussen de 15.000 Euro en maximaal 30.000 Euro voor personeelskosten kunnen ontvangen om bijvoorbeeld een gemeentelijke secretaris voor maximaal 25 uren per week in dienst te nemen. De hoop is dat uit de 120 kleine gemeenten tenminste 50 nieuwe gefuseerde gemeenten ontstaan. (Nordkirche 27-11-2017)

De Evangelische Kerk in Brandenburg heette in november tijdens een receptie in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche de nieuwe leden welkom. Van augustus 2016 t/m augustus 2017 hebben zich ruim 900 mensen laten inschrijven, alleen in Berlijn waren het 648 personen. Nooit eerder konden er zo veel mensen voor deze traditionele welkomstceremonie uitgenodigd worden. (Ichbinevangelisch.ekbo.de 19-11-2017)

Stollenpfennig” zo heet de jaarlijkse actie die door de bakkers in Sachsen ter ondersteuning van “Brot für die Welt” in hun winkels wordt gehouden. 1450 collectebussen zullen in de adventstijd naast de kassa’s van 570 bakkersbedrijven te vinden zijn. Deze wisselgeldactie wordt nu al voor de 24e keer gehouden. In 2016 was de opbrengst 32.710 Euro. De 59e collecte van “Brot für die Welt” heeft als thema “Water voor allen”, want bijna 850 miljoen mensen hebben geen vrije toegang tot schoon water en elk derde mens moet leven zonder sanitaire installatie. (elks /Diakonie Sachsen 26-11-2017)

Die Bibel im Alltag” zo heet een nieuwe 52-weken-online-serie van de Deutsche Bibelgesellschaft. Elke week wordt een ander christelijk symbool voorgesteld. Omdat de serie aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar is gestart werd “Adventskranz” gekozen als eerste begrip. »De oorsprong en betekenis van vele christelijke symbolen is hedendaags alleen nog bij een minderheid bekend« beredeneert Christian Brenner de themakeuze. De serie op www.die-bibel.de zal wijzen op de talloze Bijbelse wortels in de maatschappij. (epd 05-12-2017)

Lutherbibel 2017” heet een app met de volledige tekst van de Lutherbijbel die ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie tekstueel werd bewerkt. Het uitgebreide programma heet “Die-Bibel.de” en bevat ook de vertalingen van de Lutherbijbel uit 1984 en van de Gute-Nachricht-Bibel van Jörg Zink. Volgens de Deutsche Bibelgesellschaft is de app een groot succes: ze is al meer dan 200.000 keer gedownload. (epd 01-12-2017)

Meer dan duizend scholieren van de basisscholen in Berlijn en Brandenburg hebben deelgenomen aan een heel speciaal project in het hervormingsjaar: het evangelie van Lucas gebouwd van Lego. Als vervolg ontstond een Lego-comic die als “Die Berliner Bibel 2017” door bisschop Markus Dröge tijdens een eredienst werd gepresenteerd. Er was zoveel vraag naar, dat er een tweede dienst gehouden moest worden. (ekbo 06-12-2017)

Worldwide Candle Lighting” heet een vanuit Amerika gekomen actie die gehouden wordt op de tweede zondag in december. Door een kaars in het raam te zetten zullen al die kinderen worden herdacht die te vroeg overleden of dood geboren zijn. De Nordkirche zal met verschillende oecumenische diensten en herdenkingsbijeenkomsten in de grote stadkerken ruimte geven voorgesprekken en herinneringen. (Kirchenztg MV 29-11-2017)

Juliane van der Mossel


printen   |   terug