Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Verslag van een Bijbeldialoog-ontmoeting in Berlijn

Gott spricht analog? -
(neue) Religiositat im Internet

Rond dit thema kwamen we van 18 - 22 oktober 2018 in het Akademiehotel in Berlin-Pankow bij elkaar. Een kleine, breed samengestelde groep van 12-15 deelnemers. Van 18 - 81 jaar (het lijkt wel een familiespel, maar het is �cht waar!) uit Oekra�ne, Letland, Polen, Hongarije/Oostenrijk , Duitsland en Nederland. Niet iedereen is het Duits en/of Engels machtig en er wordt veel Russisch doorvertaald. De sfeer is ontspannen �n serieus; naast grote verschillen in ieders digitale (on)mogelijkheden is er ook veel herkenning in ieders zoeken naar een taal en presentie in de nieuwe digitale wereld.

Ik was al een paar keer eerder geweest. Vanuit gemeente-contacten met Magdeburg, G�rlitz en nu als gemeentepredikant van Huissen met Brandenburg aan de Havel is er bij mij de gegroeide en blijvende interesse in de Duitse kerkelijke gesprekken en het gemeenteleven. In de vrije tijd is daarover veel gesproken en gedeeld.

Wat zijn aandachtspunten die er waren en die ik meeneem? Dat ik mij bewust was en ben dat wij in Huissen wel digitale middelen gebruiken, maar daarmee nog lang geen digitale kerk zijn. Dat ik de digitale wereld eigenlijk nog steeds op een analoge wijze benader en ermee omga. Dat ik aan de buitenkant en buitenste randen wat kleine rondjes draai. Dat in de (Nederlandse) protestantse traditie het geografische parochiale gemeente-model heel erg een structuur aanreikt voor wat geloven is: dan hoor je bij een kerk. Wat is op internet de gemeenschap? Waar hoor ik bij op internet? Is dat eigenlijk wel een vraag die je moet/kunt stellen? Kun je de (wezenlijke ?!) ervaring van een fysieke ontmoeting op internet ook ervaren? Is pastoraat of bidden mogelijk via internet ? Hoe breek je brood in een tv-uitzending van een kerkdienst? De digitale wereld lijkt een wereld te zijn waarin mensen 24/7 altijd aanwezig moeten zijn. Waar antwoorden altijd te googelen zijn. Is God/geloven wel zo transparant? Er zijn levensmomenten die niet digitaal zijn. Geloven kent de ervaring van aarzelen, verborgenheid, verwarring.

Lukt het in een digitale wereld de levenstaal en ervaringen van mensen religieus te duiden en/of te structureren? Als steeds meer mensen steeds meer in de digitale wereld leven, zal de kerk daar aanwezig en present dienen te zijn. Digitalisering verandert onze samenleving, ons sociale leven, ons werk en vrije tijd � de kerk kan daar niet buiten blijven staan. �Jezus zou vast en zeker getwitterd en een facebook account hebben�. Want waar draait het om bij Jezus: met mensen in gesprek zien te komen , een taal aan te reiken waarin ik mijzelf kan uitdrukken. Dat opent deze nieuwe digitale wereld! Veel mensen hebben afgehaakt, de kerk zegt mij niets en spreekt mijn taal niet (meer). Wie weet slaagt een nieuwe kerkelijke digi-taal erin om mensen w�l aan te spreken, waarbij mensen intersubjectief hun eigen persoonlijke levenservaringen en geloof kunnen articuleren en delen.

Er waren vele boeiende gesprekken. Met �Online Kirche� en met de coördinator van tv-kerkdiensten op ZDF. Met Netzteufel uit Berlijn� hoe om te gaan met hate-speech.
We hebben elkaars websites bekeken en besproken. Op zaterdag hebben we het museum voor communicatie bezocht en op zondagmorgen was er gelegenheid voor een niet-digitaal kerkbezoek. De aanwezigheid van een Nederlandse gast werd erg op prijs gesteld � de lange geschiedenis van partnergemeenten is kostbaar en waardevol. Ik heb genoten van alle digitale verkenningen, maar bovenal van de niet-digitale ontmoetingen.

Matthijs Glastra , Huissen
Europäische Bibeldialoge programma voorjaar 2023Klik hier voor het EBD Programma 2023.