Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentecontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Doelstelling van de gemeentecontacten

Een gemeentecontact is een verrijkende ervaring. Het schept de mogelijkheid om op soms verrassende wijze kennis te nemen van een vaak wat andere wijze van gemeente-zijn.
Door uitwisseling van inzichten met de partnergemeente wordt de wijze waarop we in onze eigen gemeente trachten gestalte te geven aan het christen-zijn nadrukkelijk zichtbaar en getoetst.
De partnergemeenten worden wederzijds betrokken bij zaken die voor de gemeenten als kern van hun gemeente-zijn worden ervaren: omgang met God, gemeenschap en dienst aan de wereld.
Op die manier kunnen we veel van elkaar leren.

De doelstelling van de gemeentecontacten met kerkelijke gemeenten in Duitsland is als volgt te omschrijven:

  • Het op weg gaan als volgelingen van Jezus Christus vanuit kerkelijke gemeenten in Nederland met christenen in Duitsland, in de wereldkerk en in de samenleving.
  • Openstaan voor wederkerigheid, dat wil zeggen het bereid zijn tot het luisteren naar elkaar, het elkaar begrijpen en het van elkaar leren.
  • Het in stand houden van de verbondenheid en vriendschap.
  • Het in eigen gemeente stimuleren van het aangaan van nieuwe vriendschappen met mensen uit de partnergemeente.

Klik hier voor de Beleidsnotitie 2013. (Deze verschijnt als pdf in een apart scherm.)