Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Taakomschrijving

  • De Landelijke Werkgroep (LWG) ondersteunt de kerkelijke contacten tussen Nederlandse en Duitse partnergemeenten door middel van uitwisseling van informatie op landelijke ontmoetingsdagen, regio-bijeenkomsten en contacten met plaatselijke werkgroepen.
  • Zij attendeert de partnergemeenten op ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, die van belang zijn voor de gemeentecontacten.
  • Zij helpt de partnergemeenten bij de bespreking van thema´s ter verdieping van de gemeentecontacten.
  • Zij onderhoudt de contacten met (Oost-)Duitse Landeskirchen.

Werkzaamheden

De LWG concentreert zich momenteel bij de uitvoering van haar taak op het volgende:

  • zij stelt zich op de hoogte van het reilen en zeilen van de gemeentecontacten en adviseert de werkgroepen / kerkenraden.
  • zij organiseert jaarlijks een landelijke ontmoetingsdag in Bunnik. Op deze ontmoetingsdagen is er voor de aanwezige werkgroepen gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
    Verder worden deze door uitgenodigde sprekers geďnformeerd over de situatie in Duitsland, met name in het Oosten van Duitsland, en worden er voor gemeentecontacten belangrijke thema´s besproken.
  • zij zorgt vier maal per jaar voor informatievoorziening via de Rondzendbrieven en via informatie uit de Oost-Duitse kerkbladen (‘Vermischtes’).
  • zij onderhoudt contacten met enige Duitse landskerken. Actieve relaties zijn er nu met de Evangelisch-Lutherische Kirche in Nord-Deutschland (Nordkirche), met de Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens en met de Evangelische Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz.