Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Tips en thema’s

Tijdens de landelijke ontmoetingsdagen in Bunnik en in de bezoekverslagen worden veel goede ideeën genoemd om gemeentecontacten te onderhouden.
Hieronder enkele van deze ‘tips’, ‘thema’s’

Werkgroep, gemeente en kerkenraad:

 • De gemeente inzicht geven in het werk van het gemeentecontact (via kerkblad, gemeenteavond, fototentoonstelling, bezoekverslag)
 • Vaste tradities instellen b.v. Kerst- en Paasgroeten waarbij de gemeente betrokken is
 • (Paas)kaarsen uitwisselen en periodiek ontsteken
 • Een gezamenlijke kerkdienst organiseren met dezelfde lezingen, liederen en voorbede voor de partnergemeente
 • Aansluiten bij bestaande activiteiten binnen de gemeente
 • In beide gemeenten worden de contacten onderhouden door gemeenteleden en zo mogelijk de predikant
 • Regelmatig contact van de werkgroep met de kerkenraad
 • Contact met de Landelijke werkgroep (doorsturen van de Rondzendbrief e.d. en het bezoeken van de ontmoetingsdag, een gesprek met de vertegenwoordiger van uw Duitse Landskerk

Bezoeken over en weer:

 • Steeds andere groepen met elkaar in contact brengen (jongeren, kerkenraad, koor of cantorij, leiding kinderkerk, diakenen, gespreks- of bijbel kringen of personen die affiniteit hebben met een thema dat over en weer leeft)
 • De gemeente vertegenwoordigen bij feestelijke gebeurtenissen in de partnergemeente. B.v. jubilea, nieuwe predikant…..
 • Ook eens een ontmoeting halverwege organiseren (samen kamperen, kerkelijk ontmoetingsoord)
 • Evaluatie na de ontmoeting met de deelnemers en gastgezinnen.

Bijbelse gespreksthema’s tijdens bezoeken:

 • De tien woorden
 • Het gebed
 • Maaltijd van de Heer / Dienst van Schrift en Tafel
 • De vreemdeling in ons midden. Asielproblematiek / bezoek aan asielzoekerscentrum
 • De zaaier ging uit om te zaaien. (Marcus 4 / Matthëus 13)
 • Alles wat adem heeft, looft de Heer. Halleluja! (Psalm 150)
 • Vertrouw de nieuwe wegen / Vertraut den neuen Wegen
 • Onze stad is immers geen blijvende stad, wij kijken juist naar de stad die komt. (Hebr. 13. 14)
 • Vrede en verzoening
 • Waar je schat is zal ook je hart zijn (Matt.6. 21 / Lukas 6. 34)
 • Intercultureel bijbel lezen
 • Schepping
 • Op zoek naar ‘bronnen van hoop’.
 • Engelen
 • Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld Matt.5. 13 en 14

Andere gespreksthema’s:

 • Euthanasie
 • Eerbied voor het leven
 • Vrijwilligerswerk
 • Onderwerpen genoemd in de Charta Oecumenica
 • Ziel geven aan Europa (met hulp van de brochure)
 • Het boek “Goede Wijn” van Jan Hendriks. (het eerste hoofdstuk is al in het Duits vertaald)
 • Zie ook de samenvatting van de lezing van dhr. Eduard Groen ‘waarderende gemeenteopbouw’ op deze website
 • Cultuurverschillen ontdekken
 • De kerk van de toekomst
 • Wat geeft ons moed voor de toekomst?
 • Omzien naar elkaar
 • Vitaal gemeente zijn
 • Andere godsdiensten (bezoek moskee, hindoetempel en synagoge)

Activiteiten:

 • Kerkentocht in de omgeving houden
 • Quiz ‘Ken het land van uw partner’
 • Een doelgerichte (thematische) excursie organiseren
 • Samen wandelen, fietsen of varen zijn ook goede ontmoetingsmogelijkheden
 • Samen een Duitse Kerkendag bezoeken
 • Aan het begin van een bezoek een ontmoeting met gasten en gastgezinnen een vesper houden. Aan het einde het bezoek ook officieel afsluiten. (Reisesegen)

Ontmoeten in spelvorm:

 • Zelf een kwartetspel maken betrekking hebbend op het gemeentecontact
 • Ontmoeten (een spel met kaartjes om in kleine kringen te bespreken) www.kerkopkop.nl
 • Spiegelbeeld (voor kleine kringen) www.kerkopkop.nl
 • Tafelgesprekken info en ervaringen: www.tafelgesprekken.info
 • Geloof-Hoop-Liefde Spel voor Groot huisbezoek 2014 PKN