Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Parallellijsten liederen

Een groot aantal liederen uit ons nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is in het Duits vertaald opgenomen in het «Evangelische Kirchengsangbuch». Er zijn vaak wel verschillen in de melodie of liederen zijn qua tekst niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan gemeenschappelijke liederen.

Juliane van der Mossel heeft ten behoeve van ons werk een overzicht gemaakt van deze parallelliederen. We zijn haar zeer erkentelijk voor deze arbeidsintensieve klus en we hopen dat de lijst intensief gebruikt gaat worden in het werk van onze gemeentecontacten.

U kunt de parallellijsten bestellen via het secretariaat.
Ook kunt u ze hier downloaden. Er is een parallellijst NL-D en een parallellijst D-NL.

De lijsten worden in een apart venster geopend.